Ymweld

Mae Aberglasne, un o erddi gorau Cymru, ar agor i ymwelwyr bob dydd, gydol y flwyddyn. Does dim angen trefnu i ddod ymlaen llaw. Mae pob math o bethau i’w gweld, a bydd y gerddi’n newid o dymor i dymor, yn llawn blodau a choed di-ben-draw. Ar lawr gwaelod y plasty hanesyddol rhestredig gradd II*, ceir arddangosfeydd celf a chrefft rheolaidd. Mae croeso i grwpiau, ond mae’n rhaid iddyn nhw drefnu ymlaen llaw.