Tocynnau & Prisiau

Prisiau Mynediad

 

 Gyda Rhodd Cymorth

 Heb Rhodd Cymorth

 Oedolion

 £8.50

 £7.73

 Plant (hyd at 16oed)

 Am ddim

 Am ddim

 Grwpiau (10+)

 ---

 £7.25

I drefnu ymweliad gan grŵp bydd rhaid i chi gysylltu a Gail Davies o flaen llaw ar reception@aberglasney.org neu 01558 668998. Mae Gail yn gweithio o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9yp tan 4.30yp.

Gift Aid logo

Mynediad gyda Rhodd Cymorth - Mae'r pris hwn yn cynnwys rhodd ddewisol o 10% sy'n mynd tuag at adfer Tŷ a Gerddi Aberglasne. Trwy gytuno i dalu'r rhodd ddewisol hon, gallwn hawlio Rhodd Cymorth ar bris y tocyn llawn os ydych yn talu treth yn y DU.