Y Siop a’r Man Gwerthu Planhigion

Y siop a'r man gwerthu planhigion

Mae'r siop a'r man gwerthu planhigion yn Aberglasne, fel y Tŷ a'r Gerddi, ar agor 364 diwrnod y flwyddyn. Mae Siop Aberglasne yn lle gwych i brynu cofroddion, ac mae yma ddarnau ar werth gan nifer o grefftwyr lleol. Mae'r siop hefyd yn gwerthu amrywiaeth eang o lyfrau, gan gynnwys nifer o deitlau garddio.

Yn ein man gwerthu planhigion, byddwch yn gallu dod o hyd i lawer o'r planhigion y byddwch yn eu gweld yn tyfu yn y Gerddi. Ddiwedd mis Tachwedd ac yn ystod mis Rhagfyr, gall ymwelwyr brynu planhigion â "gwreiddiau noeth". Dyma'r hen ffordd draddodiadol o werthu planhigion lluosflwydd llysieuol. Mae planhigion gwraidd noeth yn cynnig gwerth da am arian ac mae ganddynt ôl-troed carbon isel iawn - dim mawn, dim pot, dim compost, dim cludiant.

Byddwch yn aml yn dod o hyd i un o'n gwirfoddolwyr yn y siop, yn barod i rannu cyfoeth o wybodaeth ar Aberglasne â chi.

Mae mynediad i'r siop a'r man gwerthu planhigion yn RHAD AC AM DDIM.