Oriau Agor

Mae Aberglasne ar agor trwy'r flwyddyn ac eithrio Dydd Nadolig

 Oriau Agor

Gaeaf 2020

   Dydd Sul 25ain Hydref - Dydd Sul Chwefror 28ain

Gwanwyn 2021

Dydd Llun 1af Mawrth - Dydd Sul 28ain Mawrth

Haf 2021

Monday 29ain Mawrth - Sunday 24ain Hydref

Gaeaf 2021/22

Monday 25ain Hydref - end of Chwefror 2022

Y Gerddi

10:30yb – 4yp
Mynediad olaf 3yp

10:30yb – 5yp
Mynediad olaf 4yp

10yb – 6yh
Mynediad olaf 5yh

10:30yb – 4yp
Mynediad olaf 3yp

Siop

10.30yb – 3.30yp

10.30yb – 4.30yp

10yb – 5.30yh

10yb – 3.30yh

Yr Ystafelloedd Te

Ar agor am 10.30am
Mae amser cau yn amrywio

Ar agor am 10.30am
Mae amser cau yn amrywio

Ar agor am 10yb
Archebion olaf 5.30yh

Ar agor am 10.30am
Mae amser cau yn amrywio