Oriau Agor

Mae Aberglasne ar agor trwy'r flwyddyn ac eithrio Dydd Nadolig

 

Dydd Sadwrn 23ain Chwefror
i
Ddydd Sul 31ain Mawrth

Dydd Llun 1af Ebrill
i
Dydd Sadwrn 26fed Hydref

O
Dydd Sul 27ain Hydref

Gerddi

10:30yb – 4yp
Mynediad olaf 3yp

10yb – 6yh
Mynediad olaf 5yh

10:30yb – 4yp
Mynediad olaf 3yp

Siop

10.30yb – 3.30yp

10yb – 5.30yh

10yb – 3.30yh

Yr Ystafelloedd Te

Ar agor am 10.30am
Mae amser cau yn amrywio

Ar agor am 10yb
Archebion olaf 5.30yh

Ar agor am 10.30am
Mae amser cau yn amrywio