Bwyd a Diod

Yr Ystafelloedd Te

Nad yw unrhyw daith i Aberglasne yn gyflawn heb ymweld â ein Ystafelloedd Te. Wedi ei leoli yng Ngardd y Pwll mae'n glyd tu mewn tra bod y teras yn lle delfrydol ar ddiwrnod heulog. Dewch i fwynhau cinio cartref wedi paratoi'n ffres neu wrth gwrs te prynhawn traddodiadol yn cynnwys cacennau cartref. Mae yna hefyd winoedd, cwrw a seidr ar y fwydlen yn ogystal â hufen iâ.

Lle bynnag y bo modd, mae’r holl gynhwysion a ddefnyddir yn rhai lleol, a gwneir defnydd da o’r ardd lysiau yn Aberglasne i ddarparu ffrwythau a llysiau. O salad ffres i crymbl afalau, mae'n gyfle i fwynhau blas o Aberglasne, felly edrychwch allan am wybodaeth o'r hyn rydym wedi tyfu ac yna ddefnyddio ar ein ‘Bwrdd Prydau Arbennig’.

Os dim ond cwpanaid da o de neu goffi sydd gennych mewn golwg, yna ni fydd raid ichi fynd ymhellach! Mae na fwydlen helaeth o de ac amrywiaeth ‘Barista’ llawn o goffi. O Welsh Brew Tea daw ein te ac mae’r coffi yn cael ei rhostio ychydig filltiroedd i ffwrdd gan gwmni Coaltown.

Yn unol â thelerau arferol eu haelodaeth, gall Aelodau Aberglasne wneud defnydd llawn o'r Ystafelloedd Te trwy ymweld â nhw mor aml ag y dymunant. Mae na hefyd gostyngiad o 10% ar gyfer Aelodau Aberglasne ar bob bwyd a diod a brynir. 

Cysylltwch a'r Ystafelloedd Te ar 01558 667959 neu ar ebost tearooms@aberglasney.org