Events & Exhibitions

Gwyl Tegeirian Cymru

Gerddi Aberglasne Gerddi Aberglasne, Llangathen, Sir Gâr, United Kingdom

Bydd y Grŵp Astudio Tegeirianau yn dychwelyd i Aberglasne i gyflwyno eu Gŵyl Tegeirianau Cymreig flynyddol ar ddydd Sadwrn 2il a dydd Sul 3ydd Medi. Bydd y penwythnos yn gyfle i bawb sy’n hoff o degeirianau fwynhau’r gorau oll o feithrinfeydd tegeirianau’r DU. Gyda rhywogaethau lliwgar ac anarferol a hybridau poblogaidd ar werth, yn ogystal […]

Ffair Aeaf Aberglasne

Gerddi Aberglasne Gerddi Aberglasne, Llangathen, Sir Gâr, United Kingdom

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Ffair Aeaf Aberglasne yn dychwelyd ym mis Rhagfyr. Unwaith eto bydd y Gerddi yn cynnal un o ddigwyddiadau Nadoligaidd mwyaf Cymru ar y 29ain o Dachwedd, y 30ain o Dachwedd a’r 1af o Ragfyr 2024. Bydd y ffair yn agor am 10:00yb ac yn rhedeg tan 16:30yp bob dydd. […]