Tocyn Anrheg Mynediad

Rhowch anrheg o daith diwrnod i Aberglasne i rywun arbennig. Mae tocyn anrheg mynediad yn caniatáu un person i’r Gerddi yn ystod oriau agor arferol.

Bydd y daleb yn ddilys am flwyddyn o’r dyddiad y rhoddwyd y daleb.

Gellir anfon talebau trwy e-bost neu bost at y prynwr, neu’n uniongyrchol at y derbynnydd arfaethedig gyda neges anrheg ddewisol. Rhowch wybod i ni wrth y ddesg dalu.

Byddwch yn ymwybodol bod ein talebau’n cael eu cynhyrchu â llaw, felly gall gymryd ychydig ddyddiau cyn cwblhau archebion.

£14.50£58.00