Bwthyn y Cerbydwr

Mae gan Fwthyn y Gyrrwr, sy’n adeilad rhestredig Gradd II, ffenestr fwa drawiadol sydd wedi’i gosod yn lle’r oedd y fynedfa i gerbydau ers talwm. Mae’r hen fwthyn wedi’i addasu, ac mae bellach yn cynnig lle cyfforddus a braf tu hwnt i aros ynddo.

Cerbyty oedd Bwthyn y Cerbydwr yn wreiddiol, ac mae wedi’i adfer yn ofalus ac yn chwaethus i gadw’i gymeriad unigryw. Mae ffenestr fwa drawiadol yn amlwg iawn ar wyneb blaen y bwthyn, a honno wedi’i gosod yn lle’r oedd y fynedfa i gerbydau ers talwm. Mae lle i bedwar o bobl mewn dwy ystafell wely ym Mwthyn y Gyrrwr; mae gwely moethus, mawr yn y brif ystafell wely, ynghyd ag ystafell ymolchi bersonol. Mae dau wely sengl yn yr ail ystafell wely, ynghyd ag ystafell gawod bersonol.

A hwnnw’n llawn o ddodrefn hynafol, a’r lliwiau meddal yn amlygu’r golau naturiol, mae gan Fwthyn y Gyrrwr gegin bwrpasol ac ynddi beiriant golchi llestri, meicrodon, oergell, rhewgell a pheiriant golchi dillad a sychwr. Mae yno deledu sgrin fflat gyda chwaraewr DVD, ynghyd â radio digidol DAB a chwaraewr CD gyda chysylltiad Bluetooth. Mae’n debyg bod y lle tân addurnedig yn yr ystafell fyw wedi dod o brif blasty Aberglasne.

Yn anffodus, does dim modd dod ag anifeiliaid anwes i aros yn y bythynnod nac i mewn i’r Gerddi.

Mae’r canlynol wedi’i gynnwys yn y pris rhentu:

 • Mynediad am ddim i’r Gerddi

 • Gostyngiad o 10% yn y siop, y man gwerthu planhigion a’r ystafelloedd te

 • Parcio am ddim

 • Wi-Fi

 • Peiriant golchi llestri

 • Peiriant golchi dillad a sychwr mewn un

 • Dillad gwely

 • Tywelion

 • Teledu, Chwaraewr DVD a Radio Digidol DAB

 • Sychwr gwallt

 • System wresogi a dŵr poeth sy’n defnyddio tanwydd biomas (mae’r boeler biomas wedi’i osod mewn tŷ boeler ar wahân)

 • Cadair uchel a chot ar gael ar gais

Llefydd Gwag ac Archebu

01

Gwybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth neu i archebu dros y ffôn neu e-bost, cysylltwch â ni :
Ffôn: 01558 668998
E-bost: cottages@aberglasney.org

02

Llefydd Gwag

I weld pryd mae Bwthyn y Cerbydwr ar gael, defnyddiwch y calendr uchod. Bydd angen i chi ddewis dyddiad cyrraedd (wedi’i danlinellu) i weld y pris.

03

Archebu

I gadw lle ar-lein ar ddyddiad penodol, nodwch nifer y gwesteion a chlicio ar ‘Parhau’ i fynd yn eich blaen i archebu.

Mae rhagor o wybodaeth am aros yn Aberglasne a’r ardal leol ar y dudalen ‘Aros gyda ni’.