Aros

Pan fyddwch chi’n aros yn un o ddau fwthyn gwyliau 5* Aberglasne, bydd y gerddi dafliad carreg i ffwrdd. Dyma gyfle felly i ymgolli go iawn ym mhrydferthwch a llonyddwch Aberglasne. Pan fydd yr haul wedi machlud, mae’r bythynnod llawn cymeriad yn llefydd cysurus dros ben i dreulio’r nos ynddyn nhw. Yn ôl erthygl ‘Great Garden Sleepover’ y Daily Telegraph, roedd y bythynnod hyfryd hyn yn Aberglasne ymhlith y llefydd aros gorau yn y Deyrnas Unedig i gael ‘blas o nefoedd garddwriaethol’.

Lleoliad

Mae Aberglasne yn sefyll yng nghanol Dyffryn Tywi, tir hudolus llawn bryniau gwyrdd a thirnodau o bwys. Aberglasne yw’r lle aros perffaith cyn crwydro ‘Gardd Cymru’ yn ehangach. Yn y cyffiniau agos, mae rhai o gestyll gorau Cymru, gan gynnwys Castell Dinefwr, Castell Dryslwyn, Carreg Cennen, Castell Talacharn a Chastell Llansteffan. Mae tref farchnad brydferth Llandeilo hefyd yn agos, ac yn arwain at Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog y tu hwnt. Dyma dref hyfryd i siopa a bwyta ynddi. Mae Caerfyrddin, prif dre’r sir, gwta 12 milltir i ffwrdd. Hefyd o fewn pellter teithio rhwydd y mae Tŷ Cwch Dylan Thomas, Parc Dinefwr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Mwynfeydd Aur Dolaucothi, Tŵr Paxton, ynghyd â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. I’r rheini sy’n barod i deithio ychydig ymhellach, mae arfordir chwedlonol Sir Benfro a Phenrhyn Gŵyr ill dau’n llefydd hyfryd i ymweld â nhw am y dydd.

Llefydd Bwyta

Yn ogystal â’r Ystafelloedd Te yn Aberglasne, mae llefydd bwyta bendigedig o fewn 8 milltir, gan gynnwys Wright’s Food Emporium, Y Polyn, Ginhaus a’r Cawdor.

Cyfleusterau’r Bythynnod

Defnyddiwch y botymau isod i bori drwy luniau a disgrifiadau o’r ddau fwthyn. Mae Wi-Fi a llefydd parcio am ddim ar gael yn y naill a’r llall, ynghyd â chyfle i westeion grwydro’r gerddi y tu hwnt i’r oriau arferol drwy gydol eu cyfnod yn aros yma.

Ewch i’r tudalennau isod i weld gwybodaeth am ein bythynnod neu i weld pryd mae llefydd ar gael ac i gadw lle.