Aelodaeth

Rydyn ni’n gwerthfawrogi cymorth ein haelodau’n fawr iawn. Diolch i’ch haelioni parhaus chi, mae modd parhau i warchod a gwella Aberglasne er budd cenedlaethau’r dyfodol.

Math

Nifer y Cardiau

Dull talu

Cost

Unigol

1

Debyd Uniongyrchol

£70

Unigol

1

Cerdyn

£75

Ar y cyd

2

Debyd Uniongyrchol

£110

Ar y cyd

2

Cerdyn

£115

Fesul blwyddyn y byddwch chi’n talu am aelodaeth. Mae modd talu’n rhwydd dros y ffôn neu yn y Siop. Mae modd talu’n rhwydd dros y ffôn neu yn y Siop. Fel arall, mae modd trefnu Debyd Uniongyrchol a fydd yn cael ei dalu’n awtomatig, a hynny’n rhoi gostyngiad o £5 i chi.

Dewch i greu atgofion am byth drwy roi rhodd aelodaeth i Erddi Aberglasne. I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu rhodd, ffoniwch y Swyddfa ar 01558 668998 (opsiwn 1), gofynnwch yn y Siop, neu cliciwch fan hyn.

Tîm bychan sydd gan Aberglasne, felly fe all hi gymryd ychydig i brosesu ceisiadau am aelodaeth. Os na fyddwch chi wedi cael eich cardiau aelodaeth ar ôl pythefnos, ffoniwch y Swyddfa ar 01558 668998 (opsiwn 1) a byddwn ni’n fwy na pharod i helpu.

Fe gewch chi fwynhau’r manteision canlynol drwy Aelodaeth Aberglasne: