Gardd

Lawnt y Gogledd a’r Twnnel Ywen

Mae sawl cenhedlaeth wedi troedio tuag at y tŷ hwn. Nid oes neb yn gwybod sut yr oedd y tŷ yn edrych yn ei ddyddiau cynnar, ond yn oes Fictoria, roedd ei ffenestri'n syllu allan dros Lawnt y Gogledd, gyda'i chocyn saethu a'i lawntiau croquet. Credir bod y Twnnel Ywen wedi'i blannu gan y Teulu Dyer yn y ddeunawfed ganrif, ac mae'n gyfuniad gogoneddus o foncyffion coed trwchus.

Ninfarium

Cwblhawyd yr ardd unigryw hon yn 2005, ac mae'n cynnwys nifer o blanhigion isdrofannol ac egsotig. Adeiladwyd yr atriwm gwydr uwchben ystafelloedd canolog adfeiliedig y plasty.

Porthdy

Roedd y Fictoriaid yn meddwl mai ffoli pictiwrésg oedd y porth carreg bwaog hwn. Fodd bynnag, mae arolygon diweddar wedi datgelu bod y bwa yn rhan o Borthdy.

Gardd y Cloestr

Mae Gardd y Cloestr yn cael ei hystyried gan lawer fel y nodwedd "fwyaf anghyffredin" a chwedlonol yn Aberglasne. Mae'r ardd wedi'i ffinio â rhodfa fwaog dair-ochrog a wnaed o garreg solet.

Rhodfa'r Esgob Rudd

Fel y rhan fwyaf o Erddi Aberglasne, mae'r ardal hon wedi'i phlannu i gynnal diddordeb trwy gydol y flwyddyn, ond mae'n arbennig o hardd yn y gwanwyn ac ar ddechrau'r haf. Mae'r ardal goediog yn rhoi cysgod brith i amrywiaeth eang o blanhigion coetir nad ydynt i'w gweld yn aml yn tyfu yn Ynysoedd Prydain.

Yr Ardd Asiaidd

Wedi'i lleoli ar fryncyn bychan ger y tŷ, mae'r ardd yn meddu ar gasgliad o blanhigion sy'n tarddu o wahanol rannau o Asia, gan gynnwys Tsieina, Japan, Tibet a Nepal.

Yr Ardd Alpinum

Mae'r Alpinum i'w weld i'r dwyrain o'r Adardai. Yn wreiddiol, roedd pwll bach yn yr ardal hon, a oedd yn sychu yn ystod misoedd yr haf. Yn 2007, cafodd ei drawsnewid i roi lle i blanhigion bychain neu gorblanhigion.

Yr Ardd Furiog Uchaf

Dyma ardd arall sydd wedi cael bywyd newydd yn ddiweddar, gan ddod i'r amlwg trwy'r holl ordyfiant. Y cynllunydd a'r hanesydd gerddi enwog, Penelope Hobhouse, sy'n gyfrifol am ei chynllun newydd.

Yr Ardd Furiog Isaf/Gardd y Gegin

Mae'r ardd hon yn un o'r rhai mwyaf ymarferol yn Aberglasne ac mae wedi'i llenwi â ffrwythau a llysiau yn ogystal ag amrywiaeth eang o flodau i'w torri yn yr haf.

Gardd y Pwll

Fel pob gardd fawr yn yr oesoedd cynnar, mae gan Aberglasne bwll. Byddai'r pwll wedi cael ei ddefnyddio yn wreiddiol ar gyfer bridio neu stocio pysgod, ac yna'n ddiweddarach at ddibenion addurniadol.

Gardd y Nant

Mae'r ddôl o gwmpas yr hen nant yn cynnig profiad o’r ardd sy'n cyferbynnu ag ardaloedd mwy ffurfiol Aberglasne. Mae Gardd y Nant yn ymuno â choetir sy'n arwain at ddirgelion Bryn Grongar.

Coetir y Colomendy

Ardal ddiarffordd o goed collddail. Cafodd y coetir ei enwi ar ôl y bwthyn 'Pigeon House' sydd wedi'i leoli ymhellach i fyny Bryn Grongar.

Coetir y Jiwbilî

Mae Coetir y Jiwbilî yn un o'r ychwanegiadau diweddaraf i'r gerddi yn Aberglasne, ac fe'i cwblhawyd yn 2012.

Yr Ardd Suddedig

Mae'r ardd hon yn llawn dychymyg, gyda nodwedd ddŵr a grëwyd gan William Pye.