Gardd Dreftadaeth Arbennig

Heb os nac oni bai, Aberglasne yw un o erddi gorau Cymru. Yn ganolog iddi, y mae Gardd y Cloestr o oes Elisabeth, sydd wedi’i hadfer yn llwyr a’r unig un o’i math sydd wedi goroesi yn y Deyrnas Unedig heddiw.
Get Involved
Cymryd Rhan

Os ydych chi’n ymweld yn gyson ag Aberglasne, mae’n werth ystyried dod yn aelod i fwynhau pob math o fanteision ychwanegol.

Os ydych chi’n ymweld yn gyson ag Aberglasne, mae’n werth ystyried dod yn aelod i fwynhau pob math o fanteision ychwanegol. A ninnau’n elusen, mae rhoddion yn cyfrannu’n sylweddol at y gwaith i adfer Aberglasne. Mae’r gerddi yn lle i enaid gael llonydd, yn lle sy’n rhoi mwynhad i bawb yn yr awyr agored. Bydd cyfraniadau’n cael eu defnyddio i wella a gwarchod y gofod hwn am flynyddoedd i ddod.

Events
Digwyddiadau ac Arddangosfeydd

Mae Aberglasne’n cynnig cefnlen heb ei hail i ddigwyddiadau o bob math.

Mae Aberglasne’n cynnig cefnlen heb ei hail i ddigwyddiadau o bob math. Bydd gennyn ni arddangosfeydd celf a chrefft yn y Plasty; cerddoriaeth yng Ngardd y Pwll; gweithdai gyda’n Prif Arddwr gwybodus, ynghyd â theithiau tywys i ddysgu am hanes Aberglasne.

Visitor
Gwybodaeth i Ymwelwyr

Rhywfaint o wybodaeth bwysig fan hyn cyn i chi gyrraedd.

Er mwyn i’ch ymweliad ag Aberglasne fod mor braf â phosibl, mae rhywfaint o wybodaeth bwysig fan hyn cyn i chi gyrraedd.

Groups
Ymweliadau gan Grwpiau

Mae Aberglasne’n sicr o roi diwrnod i’r brenin i grwpiau.

Gyda dros 10 acer o erddi ysblennydd i’w crwydro, ynghyd ag ystafelloedd te hyfryd a siop, mae Aberglasne’n sicr o roi diwrnod i’r brenin i grwpiau.

previous arrow
next arrow

Cynllunio eich Ymweliad

Mae Aberglasne ar agor i ymwelwyr bob dydd, 364 diwrnod y flwyddyn. Does dim angen trefnu i ddod ymlaen llaw. Mae croeso i grwpiau, ond mae angen iddyn nhw drefnu ymlaen llaw.

Gwybodaeth i Ymwelwyr

Er mwyn i’ch ymweliad ag Aberglasne fod mor braf â phosibl, mae rhywfaint o wybodaeth bwysig fan hyn cyn i chi gyrraedd.

Ymweliadau gan Grwpiau

Gyda dros 10 acer o erddi ysblennydd i’w crwydro, ynghyd ag ystafelloedd te hyfryd a siop, mae Aberglasne’n sicr o roi diwrnod i’r brenin i grwpiau.

Hygyrchedd

Mae Aberglasne’n croesawu ymwelwyr sydd ag anableddau, a’r gobaith yw y gall pawb fwynhau’u hunain yma. Mae’r canllaw hwn yn rhoi cyngor cyffredinol am ba mor hygyrch yn gorfforol yw’r gerddi.

Y Newyddion Diweddaraf

Clychau’r gog

Mae blog yr wythnos hon gan fyfyrwraig arddwr, Beth Large… “Trwy Ardd y Ffrwd ac i lawr i goedwigoedd y Jiwbilî, mae clychau’r gog yn dechrau ymddangos. Wrth ymddangos drwy’r

Darllen Mwy..
Crwydro

Dyma baradwys bendigedig i bobl sy’n hoff o blanhigion. Gall ymwelwyr ag Aberglasne grwydro dros 10 acer o erddi ysblennydd, gan gynnwys Twnnel yr Yw, sy’n fyd-enwog, ein gardd isdrofannol dan do, a Gardd y Cloestr, sef gardd gwbl unigryw o oes Elisabeth. Mae’r Ystafelloedd Te yn defnyddio cynnyrch o’r Ardd Lysiau, a gall ymwelwyr eistedd yn edrych dros Ardd y Pwll wrth iddyn nhw fwynhau’u pryd o fwyd.

Mwy o Wybodaeth
YMWELD

Mae Aberglasne, un o erddi gorau Cymru, ar agor i ymwelwyr bob dydd, 364 diwrnod y flwyddyn. Does dim angen trefnu i ddod ymlaen llaw. Mae pob math o bethau i’w gweld, a bydd y gerddi’n newid o dymor i dymor, yn llawn blodau a choed di-ben-draw. Ar lawr gwaelod y plasty hanesyddol rhestredig gradd II*, ceir arddangosfeydd celf a chrefft rheolaidd. Mae croeso i grwpiau, ond mae’n rhaid iddyn nhw drefnu ymlaen llaw.

Mwy o Wybodaeth
Aros

Pam na chymerwch chi hoe haeddiannol drwy fwynhau’r profiad gorau un yn Aberglasne, sef aros yn un o’n bythynnod gwyliau sydd wedi cael 5 seren gan Croeso Cymru? Mae Bythynnod y Gyrrwr a’r Garddwr yn rhai hunanarlwyo, ac yn sefyll ar eu pennau’u hunain. Mae lle i bedwar o bobl gysgu yn y naill a’r llall.

Mwy o Wybodaeth