Aelodaeth

Aelodaeth – Ydych chi wedi ystyried dod yn aelod o Erddi Aberglasne?

Yn ogystal â mynediad diderfyn am 364 diwrnod y flwyddyn i'r Gerddi, y Plas a’r Ystafelloedd Te, mae’r manteision hefyd yn cynnwys:

  • Gostyngiad o 10% ar eitemau dros £10 a brynir yn y siop anrhegion a’r ardal gwerthu planhigion.
  • Disgownt* ar docynnau ar gyfer digwyddiadau a gynhelir yn Aberglasne (*mae rhai eithriadau’n gymwys.)
  • Mae pecyn aelodaeth yn cynnwys arweinlyfr am ddim.
  • Cylchlythyrau chwarterol a diweddariadau e-bost gyda newyddion am bopeth sy'n digwydd yn y Gerddi.
  • Mynediad am ddim i Arddangosfeydd Celf a Chrefft.
  • Mynediad llwybr carlam i’n Ffair Aeaf flynyddol.

Mae aelodaeth hefyd yn rhodd berffaith.

A discount is available for Season Tickets purchased by Direct Debit.

A Direct Debit Season Ticket is automatically renewed each year.


When paying by Direct Debit you are agreeing to allow Aberglasney to take future subscriptions automatically.


It is the responsibility of the purchaser to cancel the direct debit before the next payment is taken, if the subscription is no longer required.

Sengl  £50.00
(Direct Debit)
    £55.00
(non-DD)
Dwbwl*   £70.00
(Direct Debit)
    £75.00
(non-DD)
*mynediad 2 oedolyn am 1 Flwyddyn gyfan  

(Please allow 2 weeks for your membership to be processed and posted -may take a little longer over holiday periods)

If you join whilst visiting the gardens, your entrance fee will be deducted from your first membership payment.